5 maj, 2019

Hör från en av AsthmaTuners användare

AsthmaTuners mål är att hjälpa astmatiker att ta kontroll över sin astma genom att optimera sin behandling. Vi tycker det är viktigt att dela med oss av våra användares egna historier och åsikter kring produkten.

I det här inlägget kommer du få höra från Agnieszka Anusic. Agnieszka är en Astma- och KOL distriktssköterskaCapio Vårdcentral Solna som har använt sig av AsthmaTuner med sina astmapatienter.

Hur har det varit att jobba med AsthmaTuner?


Jag tycker att det är jättebra att arbeta med AsthmaTunerjust eftersom det hjälper mig att följa de riktlinjer som finns från Socialstyrelsen.

Hur har det fungerat att använda AsthmaTuner med dina patienter?


Det går snabbt för mig att ge ut en behandlingsplan som är lätt att förstå för patienten.


En astma- och kol distriktsköterska på Capio Vårdcentral Solna som berättar om sin erfarenhet med AsthmaTuner.

Tack till Agnieszka för att du ville dela med dig om din erfarenhet med AsthmaTuner!

Med en ökad medvetenhet och kunskap kring astma så kan astmatiker få en förbättrad livskvalitet genom att aktivt följa sin behandlingsplan.
Vi på AsthmaTuner hoppas vi kan hjälpa dig också med din astma!

Vill du berätta om din upplevelse med AsthmaTuner?

Tveka inte på att höra av dig till info@asthmatuner.se för att berätta din historia.

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *