11 Nov, 2018

Vad menas med behandlingsplan för astma och varför är den så viktig?

Som vi tidigare skrivit om så är det väldigt få, närmare bestämt endast 8%, av alla astmatiker som får en skriftlig behandlingsplan för sin astma. Många frågar oss och undrar vad en skriftlig behandlingsplan egentligen är för något och varför den är så viktig.

Varför är en behandlingsplan viktig? 

Målet med astmabehandling är att du ska kunna vara fri från astmasymtom. Detta uppnås genom att kontinuerligt justera din behandling baserat på hur du mår och vilka symptom du har. Mår du sämre ska du ofta ta mer medicin jämfört med när du mår bättre.

Det är inte enkelt att behandla astma eftersom den som påverkas av många olika faktorer kan symtomen variera från dag till dag. Vanliga orsaker till försämring är luftvägsinfektioner eller allergi. Stress, oro eller om du är fysiskt utmattad kan också påverka din vardag negativt likväl som dålig luft eller väderomslag.

Symtom på att din astma är akut försämrad kan vara att du bli mer andfådd än vanligt när du anstränger dig, ökad hosta och pip i bröstet samt nattliga astmasymtom. En astmaförsämring kan även komma smygande, Detta gör det extra svårt att vara rätt behandlad. Då kan en lungfunktionsmätning hjälpa dig att uppmärksamma försämringen tidigt.

Vad är en behandlingsplan?

Den skriftliga behandlingsplanen är ett av de viktigaste verktygen för att du ska kunna minska dina astmasymtom och snabbt upptäcka om din astma försämras. Tanken är att du som patient själv ska veta hur du ska behandla på bästa sätt både när du mår bra eller känner en försämring.

Socialstyrelsens medicinska expertis rekommenderar en behandlingsplan som ser ut som den i AsthmaTuner i tre steg eller ”zoner”.

  • Grön – Kontrollerad astma – när du mår som vanligt
  • Gul – Delvis kontrollerad astma – när du mår sämre med ökade symtom
  • Röd – Okontrollerad astma – när astman är dålig med mycket symtom

Till varje steg kopplas olika mediciner och dosering. Vanligtvis ska man trappa upp i medicinering i gul och röd zon för att sedan kunna återgå till sin grundbehandling när symptom. Det är viktigt att fortsätta med sin behandling och monitorera sina symptom och lungfunktion även när man mår bra, för att minska risken för och tidigt kunna motverka en eventuell försämring.

SKL (Statens Kommuner och Landsting) har själva nyligen publicerat nytt underlag för hur behandlingsplaner bör se ut https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5485.pdf?issuusl=ignore (detta underlag följer väldigt väl hur AsthmaTuner är uppbyggt)

Hur kan AsthmaTuner förenkla arbetet med behandlingsplaner?

Som astmatiker kan det vara svårt att hålla reda på all den här informationen, även med ett utförligt skriftligt underlag som länken ovan. Med AsthmaTuner blir det lättare då appen frågar efter symtomen och mäter lungfunktion och avgör åt dig i vilken zon du befinner dig. Det är också praktiskt att ha informationen från din behandlingsplan i mobilen så att den alltid finns tillhands.

För sjukvården och vårdpersonal är det också lättare att skapa en behandlingsplan. I AsthmaTuner finns det möjlighet att snabbt skapa en behandlingsplan som följer riktlinjer för god astmavård. Den uppdateras direkt i telefonen.

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *