11 Nov, 2018

Endast 8% av astmatiker får den skriftliga behandlingsplanen de har rätt till

I socialstyrelsen riktlinjer för god astmavård står det: “Hälso- och sjukvården bör erbjuda en skriftlig behandlingsplan till personer med astma. Behandlingsplanen bör exempelvis innehålla information som gör det möjligt för patienten att själv justera sin läkemedelsbehandling utifrån symtomvariation och råd om fysisk aktivitet eller träning. Vid astma ökar den åtgärden möjligheten till egenvård samt tidig upptäckt av försämringsperioder och insättning av behandling. Den bidrar också till en ökad symtomkontroll vid astma”

Det är alltså väldigt viktigt med en skriftlig behandlingsplan för att du som har astma skall kunna må som bäst och leva ett aktivt liv. Med rätt behandlingsplan som tydligt visar hur man ska gå upp och ner i dos beroende på hälsotillstånd är målet att man ska vara helt obehindrad av sin astma. Trots det visar undersökningar att endast 8% av alla astmatiker får en skriftlig behandlingsplan.

Det är svårt som läkare eller sjuksköterska att hålla sig uppdaterad med internationella riktlinjer för hur man skriver behandlingsplaner. Det tar ofta lång tid att skriva behandlingsplaner vilket leder till att det glöms bort eller inte hinns med.

När vi utvecklade AsthmaTuner gjorde vi det med målet att göra det så enkelt som möjligt för vårdpersonal att skapa en behandlingsplan som följer internationella riktlinjer. I AsthmaTuners Careportal för vårdpersonal tar det mindre än 1 minut att sätta upp en behandlingsplanVårt mål att alla med astma skall ha en skriftlig behandlingsplan!

Vill du vara med och hjälpa oss göra AsthmaTuner ännu bättre och ta chansen att vinna en egen AsthmaTuner Spirometer? Vi vore jättetacksamma om du vill ta ett par minuter och fylla i en kort enkät som du hittar här

 

Mer information för vårdpersonal

Mer information för dig med astma

Läs undersökningen i sin helhet

No Comments Yet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *