7 jul, 2018

Vikten av skräddarsydd behandlingsplan bekräftas igen!

Vikten av att träffa en specialist och ha en skräddarsydd behandlingsplan bekräftas igen av forskare på Karolinska Institutet

Forskarnas slutsats är att patienter med svår astma måste erbjudas ett bättre stöd i sin sjukdom, både när det gäller möjligheten att få träffa en specialist regelbundet och att få hjälp med en skräddarsydd behandling

Vi hjälper dig med just detta! Kom igång på www.asthmatuner.se

Läs hela artikeln här: https://www.allergia.se/